هفت نکته کلیدی برای انتخاب کمپ تنیس مناسب

هفت نکته کلیدی برای انتخاب کمپ تنیس مناسب - آکادمی آموزش تنیس مریم حجه فروش

مدرسه تقریباً تمام شده است و به زودی بچه‌ها با خوشحالی غرق در شنا، بازی در بیرون، و ..اگر بخواهند روی تنیس تمرکز کنند باید انتخاب کمپ تنیس مناسب را داشته باشند. با وجود گزینه های بسیار زیاد، چگونه بهترین تناسب و بهترین آموزش را برای فرزند خود پیدا می کنید؟

در اینجا مهم ترین عواملی که باید در نظر بگیرید … برای کمک به انتخاب کمپ تنیس مناسب برای بازیکن کوچک خود آورده شده است!

  1. توصیه های شخصی – از افرادی که می شناسید و به آنها اعتماد دارید کمک بگیرید. از دوستان، خانواده و همکارانشان بپرسید که بچه‌هایشان را به کدام کمپ تنیس فرستاده‌اند، و هر کمپ دیگری را که از نزدیک می‌دانند.
  2. تاریخچه – در انتخاب کمپ تنیس هر چه کمپ تنیس مستقرتر باشد، بهتر است. سابقه یک کمپ تنیس  چیزهای زیادی به شما خواهد گفت. برای مثال، کمپ تنیس مریم حجه فروش قدیمی ترین و معتبرترین برنامه تنیس اصفهان است از بهترین مربیان برای آموزش تنیس در اصفهان بهره می برد.
  3. کارکنان – سطح تجربه کارکنان و نسبت کارکنان در کمپ تنیس  را بیابید. این نسبت به شما می گوید که بازیکن شما در طول روز چقدر در زمین و در طول کمپ مورد توجه قرار می گیرد – و همچنین میزان کلی نظارت. سطح تجربه به خوبی نشان دهنده کیفیت آموزش ارائه شده است.
  4. آموزش مناسب – به دنبال کمپ تنیس باشید که بازیکنان را در سطح خودشان آموزش دهند، با کلاس های جداگانه برای بازیکنان مبتدی، متوسط ​​و با تجربه تر. همچنین به دنبال آموزش واقعی، با مربیگری و توجه به جزئیات، در مقابل فقط مکانی برای بازی باشید. شما می خواهید مطمئن شوید که فرزندتان آموزش درست، یادگیری و سرگرمی را دریافت می کند!
  5. تمرکز مناسب – بازیکنان مبتدی و متوسط ​​باید روی اصول بازی تمرکز کنند. بازیکنان پیشرفته تر یا مسابقات بیشتر از بازی، مربیگری و تاکید بر جنبه های استراتژیک تنیس سود بیشتری خواهند برد.
  6. فعالیت ها – برخی از اردوگاه ها ممکن است بخواهند 1-2 ساعت در روز تنیس بازی کنند، در حالی که سایر بازیکنان رقابتی تر ممکن است 4-5 ساعت در روز بخواهند. برخی از کودکان با تنوع رشد می کنند، برخی دیگر نه. از فرزندتان بپرسید که واقعاً چه می‌خواهد و سپس مطمئن شوید که تنوع کافی برای رفع نیازهای او وجود دارد.
  7. امکانات – زمین و سایر امکانات را بررسی کنید. اگر کودک شما شنا را دوست دارد، بخواهید استخر را ببیند. در مورد مکانی برای ورزش های میدانی، بازی ها و فعالیت های ساکت تر بپرسید – هر چیزی که فرزند شما از آن لذت می برد.

درکمپ تنیس  بگردید، سؤال بپرسید، چیزها را بررسی کنید – هر آنچه لازم است تا مطمئن شوید که کودک شما یک اردوی عالی و تابستانی فراموش نشدنی دارد!

در کمپ تنیس در اصفهان علاوه بر مهارت تنیس به کودکان مهارت های دیگیری از قبیل آموزش زبان انگلیسی آموزش شنا و مهارت های زندگی آموزش داده میشود .

Leave A Comment